VEDLIKEHOLDSTJENESTER
Sauda og Suldal

Vi får jobben gjort


Rysteg er en arbeids- og inkluderingsbedrift med høy faglig kvalitet og fleksibilitet til å gjøre en mengde jobber. Vi tar med oss entusiasme og arbeidsglede, og får jobben gjort. Rysteg tar oppdrag for både private og bedrifter i Suldal, Sauda og nærliggende områder.

Hagearbeid


Vi sørger for vedlikeholdte grøntarealer. Plen- og kantklipping, barking, luking og stell av bed er noen av jobbene vi gjør. Spør oss gjerne om faste oppdrag, så holder vi grøntarealene fine hele året.

Spyling


Rysteg sørger for et fint uteområde. Grønske og skitt på belegningsstein, terrasser og bygg tar vi oss av. Vi høytrykkspyler, vasker og koster opp, så du får et vedlikeholdt og fint uteområde.

Snømåking og strøing


Der traktorer og brøytebiler ikke kommer til, der kommer vi til. Sørg for trygge og måkede uteområder og trapper. Vi stiller med nødvendig utstyr og sterke medarbeidere som tar jobben med glede.

Rivningsoppdrag


Vi kan hjelpe deg med rivning av mindre bygningskonstruksjoner, innvendige vegger og fastmontert innredning. Vi rydder selvsagt opp etter oss og tar med oss alt av avfall.

Rydding av småskog


Småskog, kratt og busker vokser raskt, og det er ikke alltid like beleilig å få det ryddet. Ring oss, så skal vi få jobben gjort. Vi feller ikke store trær, men tar kratt, busker og småskog langs bygg, gangstier og i hager.

Transportoppdrag


Blir løftene litt tunge? Rysteg hjelper med bortkjøring av gods og avfall for både bedrifter og private. For større lass har vi skaphenger med oss. Trenger du hjelp til flyttelass, er vi også klar for slike oppdrag.

Stell av gravsteder


Er det utfordrende med lange avstander, kan det være godt å vite at noen tar seg av gravstedet for deg. Vi sørger for planter og vedlikehold etter avtale, og tar gjerne langtidsavtaler.

Andre tjenester


Rysteg er fleksible og arbeidsvillige, så trenger du hjelp til noe, tunge løft eller andre fysiske oppgaver, stiller vi opp. Gi oss en lyd, så ser vi hva vi kan gjøre for deg. Priser etter avtale.


Ta kontakt:


Silje Lovra

+(47) 930 14 601

silje@rysteg.no