Om oss


Vi i Rysteg ønsker å møte den enkelte med respekt ut fra en anerkjennelse om at alle mennesker er forskjellige og har ulike utfordringer, men vi er alle likeverdige!

Alle mennesker innehar mange ressurser og muligheter for utvikling. Vi vil møte den enkelte med en grunnleggende erkjennelse om at arbeidssøker og jobbkonsulent er likeverdige aktører, men med ulike roller og ansvarsfordeling.

Rysteg arbeider ut fra en helhetlig forståelse av mennesket, hvor fysisk, psykiske, sosiale og eksistensielle aspekter gjensidig påvirker hverandre og vil ha relevans i forhold til å finne sin plass i arbeidslivet.

Kontaktinformasjon

Åpningstid man-fre 07:30 – 15:30

Postadresse Rysteg AS, Postboks 169, 4201 Sauda

Telefon 52 78 68 80

E-mail havard@rysteg.no


Avdeling Sauda


Besøksadresse Rådhusgata 27

4200 SaudaAvdeling Suldal


Besøksadresse Sandsvegen 134

4230 Sand